Noticias

Filtro Noticias
Filtre de recerca

aigües del vendrell torna a obrir les oficines per a tu el dia 1 de juny

29/05/2020

aigües del vendrell torna a obrir les oficines per a tu el dia 1 de juny

El servei obre les oficines garantint les màximes condicions de seguretat i higiene 

 

Pla de contingència


aigües del vendrell continua implemenant un pla de contingència amb l'objectiu de limitar i minimitzar l'impacte generat per la crisi del coronavirus en la seva activitat, garantir la continuïtat dels serveis i protegir tant als seus empleats com als usuaris.

Aquest pla respon a una estratègia dinàmica i està sotmès a una actualització permanent. Totes les mesures s'estan prenent de manera conjunta amb l’Ajuntament.
La qualitat i seguretat de l'aigua de l'aixeta es manté inalterable. Tal com ha publicat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en el seu informe tècnic “Gestió d'aigua, sanejament, higiene i residus per a COVID-19”, els habituals tractaments de desinfecció resulten totalment eficaces per a l'eliminació del virus.  
El pla inclou una bateria de mesures que es detallen a continuació:
-    Mesures d'higiene: s'han reforçat totes les mesures higièniques habituals, tant del personal com dels mitjans materials adscrits als serveis.
-    Equips operatius: s'han adoptat ja mesures extraordinàries com l'establiment de retens per a serveis mínims, la modificació de torns, o la flexibilitat horària, entre altres mesures. En aquelles instal•lacions clau que requereixen de presència física, s'han definit plans operatius de manteniment i un control dels estocs de reactius i altres elements essencials. En aquestes instal•lacions es prioritzaran les tasques urgents, de reparació i resolució d'incidències.
-    Mobilitat. D'acord amb les últimes mesures governamentals, s'han cancel•lat totes les activitats que ens siguin estrictament necessàries per al funcionament de les instal•lacions. El pla de contingència inclou la reducció de la presència de treballadors en els llocs habituals de treball quan sigui possible, la priorització del teletreball i la disposició de tots els mitjans tècnics necessaris per a facilitar-lo.
-    Atenció al ciutadà: es  tornen a obrir les oficines d’atenció al client el dia 1 de juny amb les màximes condicions de seguretat i d’higiene, i es complementa amb la resta de canals existents a la disposició dels usuaris: atenció telefònica, correu electrònic, oficina virtual i App.
Des d’aigües del vendrell i davant la situació extraordinària que s'està vivint, es fa una crida a la tranquil•litat i a la responsabilitat ciutadana. La plantilla continua desenvolupant les seves funcions amb la màxima implicació, conscient de la responsabilitat que implica la prestació de serveis públics de primera necessitat com els del cicle integral de l'aigua.