Noticias

Filtro Noticias
Filtre de recerca

L'Ajuntament d'Anglès i Aqualia recorden que llençar tovalloletes humides a l'inodor provoca embussaments a la xarxa de clavegueramès y Aqualia recuerdan que tirar toallitas húmedas al inodoro provoca atascos en la red de alcantarillado

02/08/2019

L'Ajuntament d'Anglès i Aqualia recorden que llençar tovalloletes humides a l'inodor provoca embussaments a la xarxa de clavegueram

Les tovalloletes d’un sol ús, compreses, gases i draps llançats al vàter són els principals causants dels problemes en les canonades i estacions de bombament d'aigües residuals

 

Les tovalloletes humides d'un sol ús que es tiren al vàter s'han convertit en un greu problema per a la xarxa de clavegueram d’Anglès, ja que no es descomponen en contacte amb l'aigua, com si que passa amb la cel·lulosa del paper higiènic.
L'acumulació de fibres i teixits en les canonades de sanejament provoquen avaries a causa d'embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora. A més, multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns.
Aquests teixits es van acumulant amb més residus de la xarxa com compreses, gases, preservatius o bastonets per a les orelles, també llançats incorrectament al vàter, augmentant la seva grandària fins al punt de poder provocar embussos en les conduccions de clavegueram i, en arribar a la depuradora, fins i tot ocasionar el bloqueig de les bombes, ja que no poden aspirar.
Això multiplica les retencions de les xarxes i males olors, originant els consegüents problemes als veïns de la població d’Anglès. Els propis fabricants de bombes d'aigües residuals reconeixen aquesta problemàtica i lluiten contra ella incorporant nous sistemes antiembussos, que en la majoria dels casos no són suficients.
Per això, l’Ajuntament d’Anglès i Aqualia demanen la col·laboració ciutadana per evitar aquest tipus de problemes; amb el simple gest de tirar aquestes tovalloletes d’un sol ús o qualsevol altre residu a la paperera, estalviant considerablement el consum d'aigua potable alhora que es milloraria sensiblement la problemàtica descrita i redundaria en el bon funcionament de les infraestructures hidràuliques del municipi així com de les pròpies instal·lacions particulars dels veïns d’Anglès.