Noticias

Filtro de búsqueda
Etiquetas
Etiquetas

En marxa el Pla de Neteja i Desinfecció 2019 dels dipòsits d’Anglès per garantir la qualitat de l’aigua

29/04/2019

En marxa el Pla de Neteja i Desinfecció 2019 dels dipòsits d’Anglès per garantir la qualitat de l’aigua

Les tasques s’han portat a terme sense haver de tallar el subministrament d’aigua a la població

 

Aqualia, empresa concessionària de la gestió integral de l’aigua a Anglès, ja ha iniciat el Pla Anual de Neteja i Desinfecció dels Dipòsits d’Aigua que abasteixen al municipi per a aquest any 2019.

A més de donar compliment al Pla de Vigilància de Control Sanitari d’Aigua de Consum Humà de Catalunya, en compliment del Reial Decret 140/2003 pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà, la realització d’aquests treballs és important per assegurar la qualitat de l’aigua emmagatzemada en aquests, la qual posteriorment és distribuïda a tota la població.

Aquests treballs es fan en tres fases.  En una primera fase, un cop buidat el dipòsit, es realitza la neteja hidromecànica per extreure els sòlids de les parets i el terra. Després es revisen i reparen, si és necessari, les vàlvules, arquetes, canonades i altres elements del dipòsit, aprofitant que el dipòsit està buit. I finalment es procedeix a la desinfecció de l’interior del dipòsit i a la comprovació de la qualitat abans de restablir el subministrament de l’aigua. Aquestes tasques es porten a terme sense afectar  al subministrament d’aigua a la població.

De moment ja s’han netejat i desinfectat dos dels dipòsits generals d’Anglès, de 500 m3 de capacitat cadascun.  A més, s’ha revisat i inspeccionat l’estructura dels dipòsits, que es troben en bon estat.
   
La neteja i manteniment dels dipòsits municipals és una de les actuacions que Aqualia porta a terme per garantir la qualitat de l’aigua que arriba a les aixetes de totes les cases. A més, l’empresa realitza un exhaustiu control analític de l’aigua subministrada, en les que es controlen paràmetres tant fisicoquímics com microbiològics.