Noticias

Filtro de búsqueda
Etiquetas
Etiquetas

El Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal del Penedès estrena web

12/03/2019

El Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal del Penedès estrena web

A més, poden accedir a l’oficina virtual, que permet fer  els tràmits que es farien a l’oficina evitant desplaçaments, i descarregar-se l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes

 

L’Ajuntament de la Bisbal i Aqualia posen a disposició de tots els ciutadans la pàgina web del Servei Municipal d’Aigües, www.aqualia.com/labisbaldelpenedes, en la què poden trobar tota la informació sobre aquest servei, des d’on prové l’aigua que arriba a les cases i com es distribueix i es garanteix la seva qualitat, fins a informació de tràmits i tarifes, entre d’altres.

La web està estructurada en cinc apartats: Coneix-nos, El Cicle de l’aigua, Atenció al Client, Qualitat i Medi Ambient i Actualitat. Es troba la descripció del sistema d’abastament d’aigua, tant de les captacions i dipòsits, com del tractament de l’aigua i les xarxes de distribució.

Pel que fa a l’atenció al client, existeix un apartat específic d’informació sobre el sistema d’atenció al ciutadà, les lectures, les tarifes, la facturació, la forma de pagament, etc, així com els temes relacionats amb la contractació, com la instal·lació d’escomeses, o les altes i les baixes del subministrament, explicant les dades i documentació necessària i els procediments per a la seva tramitació.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “a través de la web, els veïns poden realitzar totes les gestions de forma gratuïta, còmoda i senzilla, estalviant molts desplaçaments a l’oficina, a través de l’oficina virtual, que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. A més, també es poden descarregar l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes, a través de la qual es poden consultar els subministraments i contractes, la consulta dels rebuts i l’històric del consum realitzat, l’enviament de la lectura dels comptadors, sol·licitar un nou subministrament i comunicar una avaria a la via pública, entre d’altres”.

Els veïns de la Bisbal del Penedès també poden demanar l’e-factura, o factura electrònica, un servei gratuït, segur i respectuós amb el medi ambient, que permet rebre la factura del Servei Municipal d’Aigües directament al correu electrònic del client, amb seguretat, celeritat i certesa en l’enviament i recepció de les factures, així com una major confidencialitat i facilitat d’arxiu i consulta.


El Servicio Municipal de Aguas de la Bisbal del Penedès estreno web

Los vecinos de la Bisbal  encontrarán información sobre el servicio, el ciclo integral del agua, información sobre tarifas y gestiones y calidad del agua

Además, pueden acceder a la oficina virtual, que permite hacer  los trámites que se harían a la oficina evitando desplazamientos, y descargarse la aplicación para teléfonos móviles y mesitas


El Ayuntamiento de la Bisbal y *Aqualia posan a disposición de todos los ciudadanos la página web del Servicio Municipal de Aguas, www.aqualia.com/labisbaldelpenedes, en la qué pueden encontrar toda la información sobre este servicio, desde donde proviene el agua que llega a las casas y como se distribuye y se garantiza su calidad, hasta información de trámites y tarifas, entre otros.

La web está estructurada en cinco apartados: Conócenos, El Ciclo del agua, Atención al Cliente, Calidad y Medio Ambiente y Actualidad. Se encuentra la descripción del sistema de abastecimiento de agua, tanto de las captaciones y depósitos, como del tratamiento del agua y las redes de distribución.

En cuanto a la atención al cliente, existe un apartado específico de información sobre el sistema de atención al ciudadano, las lecturas, las tarifas, la facturación, la forma de pago, etc, así como los temas relacionados con la contratación, como la instalación de acometidas, o las altas y las bajas del suministro, explicando los datos y documentación necesaria y los procedimientos para su tramitación.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès *Ferré, ha explicado que “a través de la web, los vecinos pueden realizar todas las gestiones de forma gratuita, cómoda y sencilla, ahorrando muchos desplazamientos a la oficina, a través de la oficina virtual, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, también se pueden descargar la aplicación para teléfonos móviles y mesitas, a través de la cual se pueden consultar los suministros y contratos, la consulta de los recibos y el histórico del consumo realizado, el envío de la lectura de los contadores, solicitar un nuevo suministro y comunicar una avería a la vía pública, entre otros”.

Los vecinos de la Bisbal del Penedès también pueden pedir la e-factura, o factura electrónica, un servicio gratuito, seguro y respetuoso con el medio ambiente, que permite recibir la factura del Servicio Municipal de Aguas directamente al correo electrónico del cliente, con seguridad, celeridad y certeza en el envío y recepción de las facturas, así como una mayor confidencialidad y facilidad de archivo y consulta.