Noticias

Filtro Noticias
Filtro de búsqueda

OFERTA DE TREBALL: Magatzemer

28/02/2020

OFERTA DE TREBALL: Magatzemer

OFERTA DE TREBALL: Magatzemer

DADES DE L’EMPRESA
NOM:        AIGÜES DEL VENDRELL,S.A.            NIF/CIF: A-55.749.873
ADREÇA:      CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:    EL VENDRELL                    CODI POSTAL: 43.700
TEL:        977 667 872                    FAX: 977 665 246
E-MAIL: smartig@aiguesdelvendrell.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:    GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    NOMBRE DE TREBALLADORS: 34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ: SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA: 2019
LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:        MAGATZEMER            LOCALITAT: EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR:
TASQUES DE GESTIÓ I MANTENIMENT DEL MAGATZEM, A MÉS DE LES PRÓPIES DEL SERVEI CORRESPONENTS A FONTANERIA I OBRA CIVIL
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 13:00  I  14:00 A 17:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 11 DE MARÇ DE 2020
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: TEMPORAL. SUBSTITUCIÓ PER BAIXA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: SEGONS CONVENI – 19.836,74 €

PERFIL DEL CANDIDAT
NIVELL ACADÈMIC: -             
TITULACIÓ: -
EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 2 ANYS DE MAGATZEMER        
CONEIXEMENTS: OBRA CIVIL, FONTANERIA, MANTENIMENT ELECTRIC
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    IDIOMES: -
VEHICLE PROPI: NO                        ALTRES: -

COMENTARIS:
ES TINDRÀ EN COMPTE LA FORMACIÓ I TITULACIÓ EN MAQUINARIA DE TRANSPORT I ELEVACIÓ DE CÀRREGUES I DE MOVIMENTS DE TERRES (CARRETILLES ELEVADORES, PITUFES, RETROEXCAVADORES,...)