Noticias

Filtro de búsqueda

OFERTA DE TREBALL: OFICIAL BRIGADA

17/10/2018

OFERTA DE TREBALL: OFICIAL BRIGADA

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat

OFERTA DE TREBALL


DADES DE L’EMPRESA
NOM:     AIGÜES DE TOMOVÍ,S.A.            
NIF/CIF:  A-43.900.620
ADREÇA:   CARNISSERIA, 7
LOCALITAT:  EL VENDRELL                    
CODI POSTAL:  43.700
TEL:   977 667 872                    
FAX:   977 665 246
E-MAIL:   smartig@aiguesdetomovi.cat
ACTIVITAT DE L’EMPRESA:   GESTIÓ AIGUA MUNICIPAL    
NOMBRE DE TREBALLADORS:   34
RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  SERGI MARTÍ GONZÀLEZ
ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA:  2007

LLOC DE TREBALL
OCUPACIÓ:       OFICIAL BRIGADA        
LOCALITAT:  EL VENDRELL
TASQUES A DESENVOLUPAR: TASQUES PRÒPIES DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I  SANEJAMENT DEL MUNICIPI, COM ARA MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CANONADES, VÀLVULES, ESCOMESES, MANTENIMENT DE QUADRES ELÈCTRICS I EQUIPS D'IMPULSIÓ, INSPECCIÓ D'INSTAL·LACIONS I SEGUIMENT DE CLORACIÓ, NETEJA I MANTENIMENT DE POUS DE SANEJAMENT, TASQUES D'OBRA CIVIL I ALTRES TASQUES PRÒPIES D'UN SERVEI D'AIGÜES.
HORARIS/JORNADA: 8:00 A 13:00  I  15:00 A 18:00
DATA D’INCORPORACIÓ: 12 DE NOVEMBRE 2018
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: INDEFINIT
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: 20.817,02 €


PERFIL DEL CANDIDAT
FORMACIÓ: CICLE FORMATIU DE GRAU MIG o FP1, CARNET D’INSTAL·LADOR FONTANERIA
PERMÍS DE CONDUIR: SI                    
VEHICLE PROPI: SI
IDIOMES: -
    
MÈRITS A VALORAR

EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: CINC ANYS D’EXPERIÈNCIA EN FONTANERIA, ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA EN SERVEIS D’AIGÜES, OBRA CIVIL I MANTENIMENT ELÈCTRIC.    
    
CONEIXEMENTS D’INFORMÀTICA: -
IDIOMES: -
                        

ALTRES:
PERSONES EXIGENTS, ORGANITZADES, METÒDIQUES, AMB INICIATIVA I CERTA AUTONOMIA, ACOSTUMADA A TREBALLAR AMB EQUIPS I CLIMA D’ALTA EXIGENCIA PROFESIONAL,  I QUE DESITGI FORMAR PART DE L’EQUIP HUMÀ D’UNA SOCIETAT CONCESIONÀRIA AL SERVEI DEL CIUTADÀ. ES VALORARAN ELS CONEIXEMENTS ESPECIALITZATS EN FONTANERIA, OBRA CIVIL I MANTENIMENT ELÈCTRIC.


ES FARÀ UNA SELECCIÓ EN BASE ALS REQUISITS D’ADMISIÓ I ELS MÈRITS A VALORAR, I ALS 8 MILLORS PUNTUATS SE’LS HI FARÀ UNA PROVA PSICOTÈCNICA, UNA ENTREVISTA PERSONAL I UNA PROVA D’AVALUACIÓ PELS RESPONSABLES DEL SERVEI, QUE SERAN QUI VALORARAN LA CANDIDATURA.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: LES OFERTES DELS CANDIDATS S’HAURAN DE PRESENTAR DIRECTAMENT A LES OFICINES DEL SERVEI D’AIGÜES O TELEMATICAMENT, VIA EMAIL A LA DIRECCIÓ smartig@aiguesdetomovi.cat

DOCUMENTACIÓ A INCLOURE A LES OFERTES: CURRICULUM VITAE, TITOLS, CERTIFICATS ACREDITATIUS D’EXPERIÈNCIA EN EL LLOC DE TREBALL I/O DIPLOMES ACREDITATIUS DE CURSOS REALITZATS
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: FINS EL 28 D’OCTUBRE  de 2018 (INCLÓS)