Atenció:

que no et confonguin

 

Qüestionen la qualitat de l'aigua per vendre't un equip innecessari

Et volem advertir de l'existència de trucades o visites, que en cap cas no realitza Aqualia, per accedir al teu domicili i intentar vendre't equips de tractament innecessaris.

 • Icona cistella màgia

  UNA PROVA ENGANYOSA

  La prova enganyosa que porten a terme aquestes persones quan venen al teu domicili consisteix a mostrar la diferència d'una reacció química en l'aigua de l'aixeta, que conté sals minerals necessàries per a l'organisme, respecte de realitzar-la amb aigua destil·lada, que no conté sals minerals.

 • Icona Microscopi

  SUPERVISIÓ OBJECTIVA

  Les autoritats sanitàries fan els seus propis controls de vigilància. La suma dels dos tipus de controls garanteix la qualitat de l'aigua als ciutadans.

 • Icona provetes

  CONTROL EXHAUSTIU

  El control de la qualitat de l'aigua per part d'Aqualia es realitza d'acord amb els requeriments màxims —a laboratoris acreditats sota la norma ISO 17025, complint l'establert a l'RD 140/2003— i sense que calgui accedir a l'interior dels habitatges.

 • Icona lupa

  SISTEMA TRANSPARENT

  Les dades relatives a la qualitat de l'aigua distribuïda i els resultats de les mostres analítiques efectuades es poden consultar a través del Sistema d'Informació Nacional de Consum (SINAC) del Ministeri de Sanitat:

  sinac.msc.es

Si tens dubtes enfront d'aquest tipus de trucades o visites, rebrem la teva consulta amb molt de gust.