Col•laborant amb l’Administració Pública

Aqualia és capaç de gestionar cadascuna de les parcel•les que componen el cicle integral de l'aigua, que comprèn la captació, el tractament i la potabilització, la distribució, i la recollida de les aigües usades i la seva posterior depuració per a la seva devolució al mitjà natural en condicions òptimes.

L'experiència acumulada, juntament amb un ampli coneixement en el manteniment i explotació de les infraestructures construïdes, garanteix l'eficiència de l'ús dels recursos públics i privats destinats a les inversions en noves infraestructures.

Aqualia és una eficaç col•laboradora de l'Administració Pública, ja que proporciona l'assistència tècnica necessària, amb equips professionals per a treballs de consultoria.

En aquest sentit, Aqualia compta amb una experiència consolidada en l'explotació i manteniment d’EDAR i ETAP, gestionant més de 300 instal•lacions d'aquest tipus en països com Espanya, República Txeca o Itàlia.