45,2 milions d'habitants atesos

Aqualia és present a 18 països d'Europa, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, i atén 45,2 milions d'habitants a tot el món.