• 12.673
  empleats
 • 1.287 hm³/any
  aigua potable produïda
 • 259
  potabilitzadores (ETAP)
 • 10
  laboratoires accrédités (ISO-17025)
 • 28
  dessaladores (IDAM)
 • 867
  depuradores (EDAR)
 • 90.605 km
  de xarxes gestionades
 • 20
  centres esportius
 • 3.092
  dipòsits aigua potable
 • 17
  països presents

   

   

   

 • 2.100
  municipis atesos
 • 45.205.937
  població servida