Gestió eficient del Cicle Integral de l’Aigua

Tot i que l’aigua és aparentment un producte natural, només estarà preparada per al consum humà si es troba en vigilància permanent per part de professionals especialitzats que intervenen al llarg del procés del cicle integral de l’aigua.

El cicle integral de l’aigua comprèn des de la captació, la potabilització i el tractament de l’aigua recollida del medi natural, fins a la seva distribució i recollida de les aigües utilitzades per a la seva posterior depuració i devolució al medi de què s’ha obtingut en condicions òptimes que no perjudiquin el medi ambient. En poques paraules, el procés comprèn des de l’abastament de l’aigua potable fins al sanejament de les aigües residuals.

aqualia controla fins el més mínim detall totes les fases que comprenen el cicle integral de l’aigua, tot perseguint l’optimització dels recursos que fomenten un Desenvolupament Sostenible.