Aqualia treballa en aspectes clau com el mesurament i l'anàlisi avançada de qualitat de l'aigua o l'activitat microbiana; la dessalinització eficient i sostenible; la minimització de la generació de residus; o la reutilització de l'aigua. Sobre aquestes bases es desenvolupen diverses tecnologies capdavanteres, amb els projectes següents:

  • ÍTACA (Innpronta) que ha permès la patent del ELAN® per a eliminació biològica de nitrogen (EP2740713 A1) amb bacteris anammox.
  • Alegria (Innterconecta) i Memory (Life) per a la recuperació d'energia i aigua en Estacions Depuradores d'Aigües Residuals.
  • REMEMBRANE (Life) per a la recuperació i reutilització de mòduls d’osmosi inversa.
  • CleanWater (Ressò-Innovation) basat en sistemes electroquímics de desinfecció utilitzats per a diferents aplicacions: depuració, potabilització i dessalació.