Aqualia treballa en el desenvolupament de tecnologies innovadores i solucions responsables en el cicle integral de l'aigua, que permetin la reducció del consum o de l'impacte ambiental, amb especial interès en la lluita contra el canvi climàtic. En aquesta línia destaquen els següents projectes i desenvolupaments:

  • ALL-GAS, és un projecte de depuració sostenible, emmarcat en el 7º Programa Marco de la Unió Europea. Busca transformar els efluents de les estacionis depuradores d'aigua residual en biomassa i la transformació d'aquesta biomassa en biogàs.
  • SMART Green Gas i RENOVAGAS (REPTES) són programes de producció de biometà, directament o transformant el biogàs. Són un altre clar exemple de conversió de residus en productes de gran valor energètic.