Millorant el futur

La companyia lidera accions que fomenten la innovació tecnològica i l'optimització de processos.

Com a mostra del seu compromís, Aqualia incrementa cada any el pressupost dedicat a I+D+i. Les principals àrees d'actuació són:

  • Millora en la qualitat dels tractaments- especialment en dessalinització, reutilització d'efluents i fangs, aigües de proveïment, i elements de detecció, mesura i transmissió de dades.
    Com exemple, el projecte MBR a Vigo: desenvolupament de nous processos de reutilització dels efluents urbans en col•laboració amb la Universitat de Santiago de Compostela, 3R i el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
  • Sostenibilitat- treballant en la reducció dels costos d'energia, fangs de depuració com a recursos i tractaments alternatius.
    Una mostra d'aquests projectes, és la planta pilot de microalgues a Arcos de la Frontera, realitzat en col•laboració amb la Universitat de Cadis, Iberdrola i Bio-Oil, i dedicat a avaluar la fotodepuració amb algues i la producció de biomassa de valor.
  • Gestió integral- En el qual el principal objectiu és l'optimització de sistemes de gestió.
    En aquest sentit, un exemple és el projecte de modelització de la xarxa de distribució a Dènia, per detectar i minimitzar pèrdues físiques i d'energia.