I+D

Aqualia s'adapta als desafiaments de la societat actual (climàtics, tecnològics, digitals i socials) amb investigacions i desenvolupaments que: 

 • Es basen en la innovació oberta, recollint estímuls externs i interns que contribueixen al desenvolupament dels projectes, des de la identificació d'oportunitats fins a la implementació dels resultats i la seva valoració.
 • Impliquen tot el personal de l'organització i les parts interessades, amb un èmfasi especial en les persones altament especialitzades i amb dedicació exclusiva a la innovació.
 • S'integren als programes de suport europeus, nacionals i regionals de R+D+i, potenciant els projectes d'Aqualia, multiplicant-ne l'impacte i els actius de la companyia.
 • Es focalitzen en resultats, mitjançant una metodologia d'organització i un sistema de gestió per obtenir nous productes i processos, optimitzant-ne i protegint-ne el valor.

Així, els projectes d'innovació donen suport a l'activitat de l'empresa per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides amb un èmfasi especial en un servei d'aigües i sanejament assequible i d'alta qualitat (ODS 6), un balanç energètic optimitzat (ODS 7) sense afectar el clima (ODS 13) i una producció i consum responsable (ODS 12). Per materialitzar aquesta estratègia es treballa en sis línies principals que es detallen tot seguit. 

Depuració Sostenible

Expandir

Descripció

Adaptació de les tecnologies de depuració a la mida de les plantes per minimitzar el consum d'energia i la producció de residus. Ús de solucions basades en la natura. 

Processos

 • Tractaments anaerobis i aerobis
 • Recuperació de nutrients
 • Tecnologies per a petites poblacions

Productes

Proyectes vinculats

 • LIFE INTEXT       
 • LIFE ZERO WASTE WATER        
 • LIFE INFUSION         
 • LIFE PHOENIX         
 • H2020 NICE        
 • LIFE RESEAU        
 • UMI AQUATIM        
 • HE D4RUNOFF        
 • INTERREG GESTEAU 

Reutilizació, potabilizació i dessalació sostenible

Expandir

Descripció

Solucions sostenibles per a la regeneració i la reutilització d'aigües residuals segons la normativa EU. Optimització dels processos de dessalació i potabilització. Recuperació de materials de les salmorres. 

Procesos

 • Pretractaments
 • Desinfecció i oxidació
 • Eliminació de contaminants d'aigües potables
 • Ús de membranes amb pressió
 • Valorització de salmorres
 • Ús de membranes sense pressió

Productes

Projectes vinculats

 • LIFE INTEXT        
 • H2020 SEA4VALUE          
 • H2020 REWAISE         
 • LIFE PHOENIX         
 • H2020 NICE         
 • HE NINFA         
 • INTERREG GESTEAUR 
 • LIFE SALTEAU 

Sostenibilitat i efiència energètica

Expandir

Descripció

Autosuficiència energètica i aprofitament dels recursos de les aigües residuals, permetent la producció de biometà, i hidrogen verd. Acoblament d'energies renovables als processos de dessalinització

Processos

 • Valorització energètica de biogàs
 • Energies renovables en dessalinització

Productes

Projectes vinculats

 •  H2020 REWATERGY         
 • LIFE ULISES          
 • H2020 ULTIMATE          
 • LIFE ZERO WASTE WATER          
 • MISIONES ECLOSION          
 • MISIONES ZEPPELIN          
 • UMI AQUATIM          

Economia circular i biofactories

Expandir

 Descripció

Transformació de les EDAR a biofactoria amb sistemes de depuració avançada i valorització de residus que permeten l'obtenció de bioproductes i redueixen la generació de fangs.

Processos

 • Bioproductes: Bacteris púrpures, biofertilitzants minerals, biochar
 • Biomasses: espessiment de fangs, codigestió

Productes

Projectes vinculats

 • BBI B-FERST          
 • BBI DEEP PURPLE          
 • MISIONES ECLOSION          
 • MISIONES ZEPPELIN          
 • H2020 REWAISE          
 • HE CHEERS          
 • HE RESURGENCE          

Aigües industrials

Expandir

Descripció

Solucions per a l'optimització de tractament específic de les aigües residuals industrials. Reutilització de l'aigua tractada.

Processos

 • Depuració
 • Reutilització: Osmosi inversa, oxidació avançada

Productes

Projectes vinculats

 • H2020 ULTIMATE           
 • LIFE INFUSION           
 • HE CHEERS           
 • HE RESURGENCE           

Desenvolupaments digitals

Expandir

Descripció

Desenvolupaments digitals i sistemes de suport de decisió que optimitzen el consum energètic i la gestió del cicle de l'aigua.

Processos

 • Sensors
 • Qualitat
 • ETAP
 • Dessalació
 • Xarxes potables
 • Xarxes sanejament
 • Operació EDAR
 • Disseny EDAR

Projectes vinculats

 • H2020 REWAISE             
 • LIFE RESEAU              
 • UMI AQUATIM              
 • HE D4RUNOFF              
 • HE NINFA