aqGlobal-banner-informe-Excelencia-en-el-servicio

Excel·lència en el servei

Índex de reclamacions

L'excel·lència en el servei al client és un compromís d'FCC Aqualia S.A. amb la societat. Per a aconseguir-ho, la companyia ofereix un servei amb un alt grau de personalització, d'acord amb les necessitats dels usuaris. Prova d'això, el percentatge de reclamacions de l'any 2023 dels contractes en vigor de Lleida, que se situa en 0,17%, és a dir, només 1,7 de cada 1.000 clients van interposar una reclamació.

Excel·lència en l’atenció al client

El servei d’atenció telefònic, a través del Centre d’Atenció al Client, és a disposició dels usuaris per fer totes les gestions particulars sense necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals d’atenció, a més de contribuir a reduir al màxim el temps de resolució d’avaries a les xarxes de distribució.

El reduït temps d’espera del client per comunicar una avaria (servei 24 x 7 x 365) permet posar en marxa un protocol d’actuació àgil i eficaç per a la resolució de qualsevol tipus d’incidència a la xarxa, fet que es tradueix en una millora dels rendiments de distribució de l’aigua i satisfacció del client.

Dins del compromís de qualitat d'FCC Aqualia S.A., el Centre d'Atenció al Client mesura percentatge de trucades ateses respecte al total de crides rebudes situant-se est el seu índex en 82%.

Excel·lència en la qualitat de les trucades ateses

Per a mesurar el nivell de satisfacció s'han realitzat enquestes en l'últim any als usuaris del centre d'atenció al client en finalitzar la seva crida obtenint 280.950 respostes d'aquests, de les quals han qualificat l'atenció com a excel·lent 225.550 clients; 30.433 com molt bona, i 12.197 clients com a bona, arribant a aconseguir una valoració global positiva del servei d'atenció al client.

Aquest índex de satisfacció positiva se situa en 95,45%.