aqGlobal-banner-informe-Calidad-del-agua

Qualitat de l’aigua

 

Aigua d’aixeta APTA per al consum

Aqualia, responsable de la gestió de l’aigua de Lleida, duu a terme les anàlisis exigides (de control, completes i altres) segons el Reial decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 9 d'11 de gener de 2023 (PDF, 857 KB)

S’ha constatat que en cap cas no se superen els valors paramètrics, per la qual cosa podem assegurar que les aigües de consum gestionades per Aqualia són qualificades com a APTES PER AL CONSUM (tant pel que fa als paràmetres fisicoquímics com als microbiològics).

Accés a SINAC

El Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) és un sistema d’informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels abastaments i la qualitat de l’aigua de consum humà que se subministra a la població espanyola. Fes clic aquí per conèixer el resultat de les analítiques realitzades i publicades.