• FESTES NACIONALS: 
  • 6 de Gener
  • 14 d’Abril 
  • 1 de Maig
  • 15 d’Agost 
  • 12 d’Octubre 
  • 1 de Novembre 
  • 6 de Desembre 
  • 8 de Desembre 
  • 25 de Desembre 
    
 • FESTES AUTONÒMIQUES: 
  • 17 d’Abril 
  • 24 de Juny 
  • 11 de Setembre 
  •  26 de Desembre 
    
 • FESTES LOCALS: 
  • 5 de Juny
  •  4 de Setembre