• A Anglès la facturació és trimestral. Per cada client s’emeten quatre factures a l’any, corresponents a cada un dels quatre trimestres de consum. Està establert un període de pagament voluntari d’un mes per als rebuts periòdics d’aigua i clavegueram que corresponguin.
  • En el servei d’aqualia d’Anglès es posa a la disposició dels seus clients les seves oficines del C/ Avall, 27, per al pagament de rebuts d’aigua i clavegueram, en horari de dilluns, dimecres i divendres, de 8:45 a 13:45 h, i s’admet el pagament en efectiu, en TPV o mitjançant xec conformat.
  • En el servei d’aqualia d’Anglès per facilitar l’abonament dels rebuts al client, s’ofereix la possibilitat d’abonar les factures d’aigua a les entitats bancàries següents: Banc Sabadell aportant la factura original.