Per domiciliar el pagament dels seus rebuts per banc o canviar la seva domiciliació, ens poden enviar les següents dades:
  • Nº d’abonat.
  • Entitat (banc o caixa) i sucursal (8 dígits) amb el codi IBAN.
  • Nº de compte (10 dígits).
  • Nom o raó social, adreça i telèfon.