• La periodicitat de les lectures és trimestral. El dia de lectura depèn de la ruta de lectura.
  • En cas de no poder agafar la lectura del comptador per no poder accedir-hi, es deixa una targeta d’autolectura perquè el client apunti la lectura i ens la faci arribar, telefònicament a través del nostre servei d’aqualia contact, per correu o personalment.
  • La facturació és trimestral. La base de la facturació són les lectures dels comptadors. Quan no es disposa de lectura del comptador dintre del trimestre facturat, es realitza una estimació de consum d’acord amb l’històric de consums del client.