• Fomentar el desenvolupament del potencial humà.
 • Igualtat i diversitat en la nostra plantilla.
 • Entorn de treball segur i saludable.
 • Qualitat de vida i conciliació de la vida laboral i familiar.
 • Comunicació oberta i fluida amb els treballadors.

Igualtat i diversitat

 • 18,75%

  Dones

  en plantilla

 • 11.868

  Programes de formació

  amb participació de dones

Objectius principals del pla d'igualtat
Garantir les mateixes oportunitats entre homes i dones a tots els nivells
Promoure i millorar la possibilitat d'accés de les dones a càrrecs de responsabilitat
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat
Millorar la distribució equilibrada de gènere
Promoure un sistema retributiu que no generi discriminació

Ocupació de qualitat

Salut i seguretat laboral