Aqualia traballa en aspectos clave como a medición e a análise avanzada de calidade da auga ou a actividade microbiana; a desalgación eficiente e sustentable; a minimización da xeración de residuos; ou a reutilización da auga. Sobre estas bases desenrólanse diversas tecnoloxías punteiras, cos proxectos seguintes:

  • ITACA (Innpronta) que permitiu a patente do ELAN® para eliminación biolóxica de nitróxeno (EP2740713 A1) con bacterias anammox.
  • Alegria (Innterconecta) e Memory (Life) para a recuperación de enerxía e auga de reuso en Estacións Depuradoras de Augas Residuais.
  • REMEMBRANE (Life) para a recuperación e reutilización de módulos de osmose inversa.
  • CleanWater (Eco-Innovation) baseado en sistemas electroquímicos de desinfección utilizados para diferentes aplicacións: depuración, potabilización e desalgación