Aqualia traballa no desenrolo de tecnoloxías innovadoras e solucións responsables no ciclo integral da auga, que permitan a redución do consumo ou do impacto ambiental, con especial interese na loita contra o cambio climático. Nesta liña destacan os seguintes proxectos e desenrolos:

  • ALL-GAS, é un proxecto de depuración sustentable, enmarcado no 7º Programa Marco da Unión Europea. Busca transformar os efluentes das estacións depuradoras de auga residual en biomasa e a transformación desta biomasa en biogás.
  • SMART Green Gas e RENOVAGAS (RETOS) son programas de produción de biometano, directamente ou transformando o biogás. Son outro claro exemplo de conversión de residuos en produtos de gran valor enerxético.