Aqualia està especialitzada en el disseny i construcció de tot tipus d'infraestructures hidràuliques.

 • Potabilització
  Disseny i construcció d'estacions de tractament d'aigües potables, utilitzant les més variades tecnologies, en funció de la qualitat de l'aigua d'origen
 • Dessalació
  Disseny i construcció d'instal·lacions de dessalació d'aigua marina i salobre, incloses les estacions de bombament i canalitzacions
 • Depuració
  Disseny i construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals municipals amb contaminació majoritàriament domèstica. Estacions de bombament i canalitzacions
 • Reutilització
  Disseny i construcció d'instal·lacions de tractament terciari per a la reutilització de l'aigua residual
 • Indústria
  Proporcionar tot tipus de solucions d'aigua per al sector de la industria