Els serveis d'aigua són un bon exemple de Tecnologies de la Informació, ja que el cicle integral de l'aigua té una importància vital per a les ciutats modernes i els seus habitants. Aqualia desenvolupa i aplica processos automatitzats i energèticament eficients, garantint la gestió optimitzada dels recursos, amb els projectes següents enfocats en ciutats intel·ligents:

  • SMARTIC (Innterconecta), projecte per monitorizar la qualitat d'aigua en embassaments i el seu tractament, desenvolupant prototips que permeten analitzar i tractar l'aigua en temps real.
  • URBANWATER, emmarcat en el 7º Programa Marco de la Unió Europea. Aquest projecte aplica avançats algorismes per a l'obtenció de prediccions de consum, la detecció de fugides, la interacció amb els ciutadans, etc.
  • MOTREM dins de la iniciativa europea conjunta (JPI), incorpora la tecnologia per modernitzar el tractament i incrementar l'eficiència de l'eliminació de microcontaminantes.