Qualitat certificada

 • Qualitat de servei i proximitat al client.
 • Integrar el compromís social en totes les decisions de la companyia.
 • Contribuir al desenvolupament dels municipis on s'opera.
 • Implicar els empleats en les causes socials mitjançant la participació en activitats esportives, culturals i formatives.
978.586

978.586

Determinacions de

qualitat realitzades

Atenció al client

 • 769.233

  769.233

  Trucades

  rebudes

 • 142.347

  142.347

  Sol·licituds realitzades a

  Aqualia Online

 • 8.905

  8.905

  Usuaris

  de l'aplicació

1,3 milions

1,3 milions

de visites al web corporatiu

Millora contínua del servei

 • 1.666.100

  1.666.100

  Factures

  electròniques

  emeses

 • 115.204

  115.204

  Canals disponibles

  per ampliar la lectura

  de comptadors

 • 62.150

  62.150

  Comptadors

  intel·ligents

  instal·lats

Aqualia en la comunitat

 • 824.000 €

  824.000 €

  En inversió social

 • 57%

  57%

  De la inversió social es va destinar

  a activitats culturals

 • 28,57%

  28,57%

  De la inversió social

  es va destinar a acció social