Col•laboració eficaç amb l’Administració Pública

Aqualia és un eficaç col•laborador de l'Administració Pública, ja que proporciona l'assistència tècnica necessària, amb equips professionals per a treballs de consultoria. L'experiència acumulada en inversions, juntament amb un ampli coneixement en el manteniment i explotació de les infraestructures construïdes, garanteix l'eficiència de l'ús dels recursos públics i privats destinats a les inversions en noves infraestructures.

La forta implantació d’Aqualia en totes les àrees de gestió del cicle integral de l'aigua, li permet desenvolupar la seva capacitat com a concessionària, ja que integra les quatre tasques fonamentals freqüentment requerides:

  1. Consultoria amb equips multidisciplinaris.
  2. Construcció d'obres i subministrament de béns d'equip per a la gestió del cicle integral de l'aigua.
  3. Aportació de recursos financers.
  4. Manteniment i explotació d'infraestructures.