Canle Ética

Aqualia pon ao dispor de todas as persoas unha canle de comunicación para informar de asuntos ou actividades que poidan supoñer incumprimentos do Código Ético e de Conduta ou a comisión de posibles ilícitos penais.

Esta canle é unha ferramenta que permite informar de xeito anónimo e confidencial de todos aqueles asuntos ou actividades que poidan supoñer incumprimentos do Código Ético e de Conduta detectados dentro da xestión de Aqualia. As comunicacións recibirán resposta seguindo o establecido no Procedemento da Canle Ética.

Comunica as incidencias e irregularidades a través de:

Por correo electrónico:

canaletico@fcc.es

denunciaacoso@fcc.es

Por correo postal:

Apartado de correos 19312 - 28080

Madrid (España).

 

RESPECTA a legalidade vixente e CUMPRE as normas.

EXEMPLAR e DILIXENTE na túa conduta.