Dessalació

Esment especial mereixen les actuacions dutes a terme en el camp de la dessalació d'aigua de mar o aigua salobre d'aqüífers.Esment especial mereixen les actuacions dutes a terme en el camp de la dessalació d'aigua de mar o aigua salobre d'aqüífers.

Tenim destacades referències en dessalació per osmosi inversa, entre les quals destaca la desaladora de Delta de la Tordera a Girona, amb una capacitat de producció de 28.000 m3/d.

En conjunt, les nostres plantes de dessalació d'aigua de mar proveeixen a més de 2.400.000 habitants.En conjunt, les nostres plantes de dessalació d'aigua de mar proveeixen a més de 2.400.000 habitants.