Colaboración eficaz coa Administración Pública

Aqualia é un eficaz colaborador da Administración Pública, xa que proporciona a asistencia técnica necesaria, con equipos profesionais para traballos de consultoría. A experiencia acumulada en investimentos, xunto cun amplo coñecemento no mantemento e explotación das infraestruturas construídas, garante a eficiencia do uso dos recursos públicos e privados destinados aos investimentos en novas infraestruturas.

A forte implantación de Aqualia en todas as áreas de xestión do ciclo integral da auga, permítelle desenvolver a súa capacidade como concesionaria, xa que integra as catro tarefas fundamentais frecuentemente requiridas:

  1. Consultoría con equipos multidisciplinares.
  2. Construción de obras e subministración de bens de equipo para a xestión do ciclo integral da auga.
  3. Achegamento de recursos financeiros.
  4. Mantemento e explotación de infraestruturas.