Desalgación

Mención especial merecen as actuacións levadas a cabo no campo da desalgación de auga de mar ou auga salobre de acuíferos.

Temos destacadas referencias en desalgación por osmose inversa, entre as que destaca a desalgadora de Delta de la Tordera en Girona, cunha capacidade de produción de 28.000 m3/d.

En conxunto, as nosas plantas de desalgación de auga de mar abastecen a máis de 2.400.000 habitantes.