Memòria 2017

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà)

(Digital) (PDF)

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2016

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà)

(Digital) (PDF)

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2015 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( Digital )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2014 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( Digital )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2013 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( Digital )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2012  (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( PDF )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2011 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( PDF )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2010 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( PDF )

Índex de Continguts de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descarregar )

 

Memòria 2009 (Informe editat en castellà)

Informe de Responsabilitat Social Corporativa

(Informe editat en castellà )

( PDF )