Cobraments

 

  • A la Bisbal del Penedès la facturació és bimensual. Per a cada client s’emeten sis factures a l’any, corresponents a cada un dels sis bimestres de consum. Està establert un període de pagament voluntari d’un mes per als rebuts periòdics d’aigua i clavegueram que corresponguin.
  • Els clients tenen a la seva disposició les oficines d’Atenció al Client a la Plaça Major 11-13, per al pagament de rebuts d’aigua i clavegueram, en horari de dimecres i dissabte, de 10 a 13 h, i s’admet el pagament en efectiu o en TPV.

Per facilitar l’abonament dels rebuts al client, s’ofereix la possibilitat d’abonar les factures d’aigua a l’entitat bancària:


“LA CAIXA”:  ES58 2100 2931 98 0200425460