Serveis

Aqualia va iniciar la seva activitat al municipi de la Bisbal del Penedès el 2009 amb la gestió integral de l'aigua d'aquest municipi, és a dir, el manteniment i l’explotació de l’abastament i sanejament de l’aigua.

L’objectiu fonamental d’Aqualia  és la millora contínua en la gestió integral de l'aigua, establint rigorosos controls de qualitat, tant per aconseguir la màxima qualitat de l'aigua, com per mantenir i millorar el medi ambient.

Cuidem especialment l'atenció als nostres clients, tant en les nostres oficines de la Bisbal del Penedès, com a través d’ aqualia contact, el nostre centre d'atenció telefònica, en el qual, sense necessitat de desplaçar-se, pot realitzar qualsevol gestió o consulta.

Quant a la gestió dels dipòsits i les xarxes de distribució i clavegueram, disposem de Sistema d'Informació Geogràfica (GIS), gestió descentralitzada de les incidències del servei, etc.

A més, Aqualia compta amb laboratoris propis per controlar la qualitat de l'aigua que distribuïm als ciutadans.

Així mateix, es realitza la potabilització, el tractament i la distribució a través d'una extensa xarxa a tots els nuclis urbans del terme municipal de la Bisbal del Penedès.

Una vegada utilitzada, l'aigua es recull en un complet sistema de clavegueram i es recicla en l'estació de depuració d'aigües residuals (EDAR).   

Per atendre la prestació del cicle integral de l'aigua a la Bisbal del Penedès, Aqualia compta amb un equip humà format per 5 professionals de diferents especialitats que cobreixen totes les activitats de la gestió.

Aquesta gestió es realitza sempre dintre del marc de normatives mediambientals, sanitàries i administratives, a més de comptar amb la referència del certificat de AENOR per a l'assegurament de la qualitat d'acord a la norma ISO 9001:2000 i amb el núm. registre ER-0111/1997 i el certificat per a la gestió mediambiental segons la norma UNE-EN 14001.