Memoria 2017

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

(Dixital) (PDF)

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2016

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

(Dixital) (PDF)

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descagar )

 

Memoria 2015 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( Dixital )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2014 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( Dixital )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2013 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( Dixital )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2012 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( PDF )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2011 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidad Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( PDF )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )

 

Memoria 2010 (Informe dispoñible en castelán)

Informe de Responsabilidade Social Corporativa

(Informe dispoñible en castelán)

( PDF )

Índice de Contenidos de Global Reporting Iniciative (GRI)

( Descargar )